Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Growin BV, bouwkundig bureau, gevestigd te Wanneperveen, KvK nr. 350 30 436, omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U vraagt bij ons een bouwkundige keuring, bouwexploot of expertise aan:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

– de gegevens en bouwkundige staat van het door ons onderzochte object.

U verzoekt ons om het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan een object

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

– Wij gebruiken uw naam, adres en contactgegevens voor de tenaamstelling van onze rapporten

РHet versturen van facturen en correspondentie aangaande de (betaling voor de) door ons voor u verrichte   dienst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons bedrijf zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons bedrijf onder vermelding van uw naam en adres. Ons bedrijf zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons bedrijf de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Heeft u nog vragen?
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op

075-71 000 75 of 0522-300 300 of via info@growinbv.nl