Nulmeting tbv bouwexploot

Met het (omgekeerd) bouwexploot stelt u een aannemer of opdrachtgever van een bouwwerk vooraf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (ver)bouwwerkzaamheden en vraagt u om een nulmeting (schouwrapport van de staat van uw pand voor de bouw). Bijvoorbeeld voor toekomstige schade door heien. Deze nulmeting kunnen wij voor u opstellen.

U stuurt het bouwexploot aangetekend naar de aannemer/opdrachtgever. Het is verstandig om dit document ook aan de betreffende gemeente te versturen en in depot te geven bij een notaris. Met de depotakte kunt u bewijzen, dat het rapport al opgesteld was op de aktedatum. Hier zijn notariskosten aan verbonden.

In het bouwexploot vermeldt u uw naam, adres, het soort woning, de verantwoordelijke aannemer en de reden van het exploot.  Als reden vermeldt u, dat u de aannemer aansprakelijk stelt voor schade aan uw eigendommen, veroorzaakt door zijn werkzaamheden.